Reklama

Zysk operacyjny w III kw. br. wyniósł 4,14 mln zł wobec 2,42 mln zł zysku rok wcześniej, natomiast zysk EBIT bez zdarzeń jednorazowych wyniósł odpowiednio: 4,54 mln zł wobec 2,42 mln zł rok wcześniej, podano w komunikacie.

"Przychody ze sprzedaży produktów w III kwartale 2021 r. wyniosły 9 138 tys. zł, co stanowi wartość o 65% większą niż w odpowiednim przedziale czasu roku 2020. Wpływ na wzrost przychodów ze sprzedaży miała wyższa sprzedaż gier w segmencie free-to-play (wzrost przychodów o 3,9 mln), w szczególności aplikacji Unsolved, której wzrost przychodów jest wynikiem rozpoczęcia w 2021 roku regularnych kampanii marketingowych mających na celu akwizycje nowych graczy" - czytamy w komunikacie.

Spółka szacuje także, że EBITDA bez zdarzeń jednorazowych i bez wpływu MSSF 16 wyniosła 5,4 mln zł w III kw. wobec 4,12 mln zł rok wcześniej.

Spółka podała, że w I-III kw. 2021 r. przychody ze sprzedaży produktów wyniosły 30,76 mln zł wobec 18,9 mln zł rok wcześniej, zaś zysk netto w tym okresie wyniósł 9,88 mln zł wobec 6,8 mln zł rok wcześniej.

EBITDA bez zdarzeń jednorazowych i bez wpływu MSSF 16 wyniosła w I-III kw. br. 16,6 mln zł wobec 14,11 mln zł rok wcześniej.

Spółka planuje publikację skonsolidowanego raportu za III kw. 24 listopada 2020 r.

Artifex Mundi jest wydawcą oraz producentem gier przygodowych. Zadebiutował na rynku głównym GPW w listopadzie 2016 r. Skonsolidowane przychody sięgnęły 16,65 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)