Wartość netto złożonej przez spółkę oferty: 37 mln zł. Termin realizacji zadania: 14 miesięcy od daty zawarcia umowy, podano.

Budżet zamawiającego na przedmiotowe zadanie wynosi 28,4 mln zł brutto, zastrzegła spółka.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 901 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)