"Zgodnie z LoI, emitent i inwestor postanowili prowadzić negocjacje w celu ustalenia warunków potencjalnej transakcji. W związku z powyższym inwestor zamierza rozpocząć proces due diligence. LoI ma charakter niewiążący i nie przesądza o strukturze transakcji. Zawarcie LoI nie oznacza dla żadnej ze stron powstania stosunku wyłączności - każda ze stron może niezależnie prowadzić rozmowy w zakresie, którego dotyczy LoI także z innymi podmiotami" - czytamy w komunikacie.

Niniejszy list intencyjny został zawarty z innym podmiotem niż podmiot, z którym spółka podpisała list 29 sierpnia br. Negocjacje z tymi podmiotami są niezależne od siebie, zakończono.

Scope Fluidics powstał w 2010 r. w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Spółka zajmuje się rozwojem projektów technologicznych w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia. Scope Fluidics jest notowany na NewConnect.

(ISBnews)