"Nie mamy polityki dywidendowej, ale chcemy kontynuować podział zysków, tak jak to robimy od 6 czy 7 lat" - powiedział członek zarządu Michał Zasępa, podczas konferencji prasowej.

"Ta dywidenda jest po prostu ważna. Warto się dzielić. Najlepsze spółki potrafią rosnąć i dzielić się zyskiem. Jest duże prawdopodobieństwo, że w kolejnych latach też będziemy się dzielić zyskiem z akcjonariuszami" - dodał prezes Piotr Krupa.

Reklama

W czerwcu 2021 akcjonariusze Kruka zdecydowali o wypłacie - zgodnie z rekomendacją zarządu - łącznie 206,14 mln zł dywidendy, tj. 11 zł na akcję, z zysku netto za rok 2020 powiększonego o kwoty przeniesione z utworzonego z zysków kapitału zapasowego.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews)