"Grupa Mercator Medical bierze pod uwagę możliwość dalszego spadku marż na sprzedawanych towarach ze względu na kontynuowany globalny trend spadków cen rękawic jednorazowych" - podała spółka w raporcie kwartalnym.

Marża brutto uzyskana ze sprzedaży towarów i materiałów wyniosła 13,9% w I-III kw. br. (94,4 mln zł).

Reklama

"W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku widoczny jest spadek marży wartościowo o 69,8%, tj. 218,1 mln zł, natomiast marża procentowa spadła o 41,3 pkt. proc., do 13,9%' - czytamy dalej.

W samym III kw. 2021 r. marża była ujemna i wyniosła -12,9%, co oznaczało spadek o 72,6 pkt. proc. w skali roku oraz spadek o 21,9 pkt. proc. w ujęciu kwartalnym.

"Tak istotny spadek marży na sprzedaży towarów był spowodowany sprzedażą w trzecim kwartale 2021 r. głównie towarów zakupionych w III i IV kwartale 2020 r. (naturalne przesunięcie czasowe ze względu na czas transportu i procesy sprzedażowe), podczas gdy w otoczeniu emitenta widoczne były wyraźne spadki cen rynkowych rękawic" - czytamy także.

Spółka podała, że koszt nabycia towarów sprzedanych w trzecim kwartale br. był wyższy o 131% r/r. Dodatkowo osiągnięte wyniki zostały obarczone ilościowym spadkiem wolumenu sprzedaży, który w porównaniu do III kw. 2020 r. wynosił 19,3% i był spowodowany efektem wysokiej bazy oraz oczekiwaniem rynku na dalszy spadek cen.

Mercator Medical podał także, że kształtowanie marż w segmencie dystrybucja w kolejnych miesiącach będzie mocno uzależnione od rozwoju sytuacji rynkowej spowodowanej pandemią, dostępnością (nadpodażą) poszczególnych towarów, polityką cenową producentów rękawic, jak również kształtowaniem się kursu USD/PLN.

Spółka spodziewa się jednak, że finalna nowa równowaga na rynku rękawic jednorazowych - choć nie można wskazać jeszcze na jej formowanie - powinna oznaczać realizowanie marży na sprzedaży towarów na poziomie równym lub wyższym niż w okresach sprzed pandemii.

"Ten efekt może się utrzymywać ze względu na: oczekiwanie trwałego zwiększania rynku rękawic jednorazowych, wynikające z faktu, że niezależnie od czynników nadzwyczajnych, takich jak epidemia koronawirusa, zapotrzebowanie na produkty ochrony osobistej - artykuły medyczne jednorazowego użytku ma tendencję wzrostową, na co wpływa m.in. większa świadomość społeczeństwa w dbaniu o higienę, ekspansję nowego, wysokomarżowego kanału sprzedaży e-commerce na nowe rynki (Francja, Włochy, Ukraina, Hiszpania)" - podkreślono.

Mercator Medical odnotował 40,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 353,77 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 361,71 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 592,02 mln zł rok wcześniej.

Grupa Mercator Medical podaje, że jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Należy do niej zakład produkcyjny w Tajlandii. Grupa działa globalnie w ponad 50 krajach. W 2013 r. spółka zadebiutowała na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,83 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)