Reklama

W III kw. br. przychody z usług mobilnych wzrosły o 7,7% r/r do 1 052 mln zł, z innych usług (zawiera przychody z tyt. interconnect, usług hurtowych, M2M oraz B2B takich jak działalność 3S) spadły o 12,8% r/r do 347 mln zł, a ze sprzedaży urządzeń - spadły o 0,2% r/r do 422 mln zł.

"Spadek innych usług w trzecim kwartale 2021 r. jest spowodowany obniżką stawek MTR/FTR wprowadzoną od lipca 2021 r." - czytamy w komunikacie.

W I-III kw. 2021 r. skonsolidowane przychody Play wyniosły 5 469 mln zł.

"W trzecim kwartale 2021 r. emitent odnotował szczególnie wysoki poziomu aktywności kart SIM prepaid wywołanej masowymi połączeniami przychodzącymi od stron trzecich (głównie telemarketing). Emitent dokonał więc retrospektywnej korekty definicji aktywności kart przedpłaconych eliminując aktywność wywołaną podobnymi zdarzeniami o znikomym wpływie na poziom generowanych przychodów. W ocenie emitenta, umożliwi to prezentowanie bardziej precyzyjnych wskaźników operacyjnych dotyczących bazy klientów i ARPU. Zmiana nie wpływa na poziom nominalnej bazy RGU" - czytamy dalej.

Liczba aktywnych klientów w III kw. br. wzrosła o 1,2% r/r do 12 087 tys., w tym aktywnych klientów kontraktowych wzrosła o 1,4% r/r do 8 469 tys., a aktywnych klientów usług przedpłaconych zwiększyła się o 0,8% r/r do 3 618 tys.

Liczba klientów usługi Home (TV Box + internet stacjonarny) wyniosła w III kw. br. 235 tys. wobec 198 tys. kwartał wcześniej i 86 tys. rok wcześniej.

Średnie ARPU klientów usług mobilnych wyniosło w III kw. br. 29,1 zł wobec 28,2 zł kwartał wcześniej i 27,9 zł rok wcześniej.

Play jest czołowym operatorem telefonii komórkowej w Polsce.

(ISBnews)