Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 8,31 mln zł wobec 1,97 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowana skorygowana EBITDA wyniosła 12 mln zł wobec 10,86 mln zł rok wcześniej. Marża EBITDA skorygowana wyniosła 0,6% w III kw. br. wobec 0,8% rok wcześniej

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 088,22 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 1 341,87 mln zł rok wcześniej.

"Po III kwartale 2021 r. jesteśmy niezwykle dumni z biznesu LPG, który w raportowanym okresie osiągnął zdecydowanie wyższe od oczekiwań wyniki, wypracowując ponad 7 mln zł EBITDA skorygowanej - to wyraźnie najlepszy kwartał w całej historii działalności segmentu. Było to możliwe dzięki naszej sprawności i elastyczności działania, a także ze względu na dobre wyczucie rynku przez nasz zespół handlowy. Nie przeszkodziła nam w tym nawet trudna sytuacja rynkowa - w tym obowiązujące sankcje nałożone na Białoruś" - powiedział prezes Adam Sikorski, cytowany w komunikacie.

Bardzo dobry i jednocześnie dwukrotnie wyższy od założeń był także wynik segmentu stacji paliw Avia, który grupa ostatnio bardzo intensywnie rozwija, podkreślono.

"Systematycznie dołączamy do sieci kolejne stacje, rośnie udział stacji własnych i jednocześnie poprawiamy efektywność na tych już istniejących. W związku z tym, w III kwartale 2021 r. w tym segmencie mieliśmy do czynienia ze wzrostem wolumenów, przychodów oraz EBITDA. Jest to jednocześnie także bardzo dobry prognostyk na przyszłość" - dodał prezes.

W III kwartale 2021 r. Grupa Unimot wciąż działała w otoczeniu dynamicznie rosnących cen rynkowych produktów. Mimo to, w segmencie paliw płynnych, gdzie wyraźnie wzrosła kapitałochłonność biznesu - grupa odnotowała rekordową kwartalną sprzedaż, która wyniosła 407,1 tys. m3. Największy negatywny wpływ wzrostu cen Grupa Unimot odnotowała w segmencie gazu ziemnego i energii elektrycznej. Coraz lepiej natomiast wygląda sytuacja w segmencie fotowoltaiki, gdzie w minionym kwartale grupa przeprowadziła szerokie działania restrukturyzacyjne i dostosowała strukturę organizacyjną do nowej strategii rozwoju w kierunku klientów biznesowych i instalacji powyżej 50 kWp, wynika z materiału.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 50,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 8,86 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 5 353,2 mln zł w porównaniu z 3 569,44 mln zł rok wcześniej.

Skorygowana EBITDA skonsolidowana wyniosła 57,46 mln zł wobec 59,19 mln zł rok wcześniej. Marża EBITDA skorygowana wyniosła 1,1% w I-III kw. br. wobec 1,7% rok wcześniej

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 62,57 mln zł wobec 7,16 mln zł zysku rok wcześniej.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W 2020 r. spółka weszła na rynek fotowoltaiki z marką Avia Solar. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 4,82 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2020 r.

(ISBnews)