Zysk operacyjny wyniósł 12,4 mln zł wobec 20,58 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 25,15 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 31,6 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 6,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,26 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 50,07 mln zł w porównaniu z 56,62 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2021 r. wyniosła 2,06 mln zł wobec 5,29 mln zł straty rok wcześniej.

Rank Progress to firma inwestycyjno-deweloperska. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2010 r.

(ISBnews)