Rezultaty najlepszych prac znajdą zastosowanie w działalności koncernu. Głównymi obszarami zainteresowania PKN Orlen są innowacyjne rozwiązania w zakresie produkcji i wykorzystania biomasy, dekarbonizacji, gospodarki obiegu zamkniętego oraz przemysłu 4.0. Pierwsza odsłona programu zostanie uruchomiona do końca marca br., poinformowano.

Uczestnicy zakwalifikowani do programu NEON na realizację swoich pomysłów będą mieli cztery lata. W tym czasie stan zaawansowania technologicznego każdego projektu powinien podnieść się przynajmniej o dwa poziomy. Następnie wypracowane rezultaty, w ciągu kolejnych lat będą mogły zostać wdrożone przez PKN Orlen lub samych wykonawców projektów.

Reklama

"Wiemy, które obszary i zagadnienia są dla nas szczególnie ważne i jak przyspieszyć ścieżkę dojścia od pomysłu do etapu wdrożeń przemysłowych. Korzystamy przy tym z potencjału polskiej nauki, współpracując m.in. z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Ruszamy z nowym wspólnym projektem, który może zapewnić nam dostęp do nowatorskich rozwiązań na światowym poziomie. Najlepsze z nich będziemy chcieli wdrażać w ramach Grupy Orlen. Inwestując w nowe technologie, podnosimy naszą konkurencyjność i przybliżamy się do realizacji strategii neutralności emisyjnej" - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

W ramach programu NEON planowane są łącznie 4 edycje konkursowe, po dwie w 2022 r. i 2023 r.. W tym roku będą one dotyczyły obszarów "biomasa" oraz "gospodarka obiegu zamkniętego", natomiast w 2023 roku "dekarbonizacja" i "przemysł 4.0", wymieniono.

Program NEON jest realizowany na mocy umowy, podpisanej przez PKN Orlen i NCBR w grudniu 2021 roku. Na finansowanie prac nad projektami o najwyższym potencjale rozwoju obaj partnerzy przeznaczą po 100 mln zł, podsumowano.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,2 mld zł w 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)