"Rynek apteczny w grudniu 2021 roku zanotował sprzedaż na poziomie 3 959,1 mln zł. Wartość sprzedaży wobec analogicznego okresu 2020 wzrosła o 781,2 mln zł (+24,6%). Wobec poprzedniego miesiąca sprzedaż zwiększyła się o 240 mln zł (+6,5%). Obrót statystycznej apteki w grudniu 2021 wyniósł 301 tys. zł, był to wzrost o 27,3% względem analogicznego okresu 2020 roku" - czytamy w komunikacie.

Sprzedaż leków refundowanych wyniosła 1 196,7 mln zł i wzrosła o 144,2 mln zł (+13,7%), sprzedaż produktów pełnopłatnych wyniosła 972,1 mln zł i wzrosła o 242,9 mln zł (+33,3%), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej wyniosła 1 760,7 mln zł i wzrosła o 388,7 mln zł (+28,3%).

W porównaniu do poprzedniego miesiąca wartość monitorowanych segmentów zwiększyła się we wszystkich analizowanych segmentach. Sprzedaż leków refundowanych wzrosła o 56,7 mln zł (+5%), sprzedaż produktów pełnopłatnych wzrosła o 53,7 mln zł (+5,8%), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o 129,3 mln zł (+7,9%), wskazano również.

"Średnia cena detaliczna leku w grudniu wyniosła 24,6 zł i wzrosła o 1,1% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2020 r. cena wzrosła o 5,7%. Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 30,6 zł (wzrost o 2,9% vs grudzień 2020), średnia cena produktów z recept pełnopłatnych to 31,6 zł (wzrost o 7% vs grudzień 2020), średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 19,6 zł (wzrost o 9,1% vs grudzień 2020)" - czytamy dalej.

Reklama

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w grudniu br. wyniosła 25,4% i była wyższa o 3,7% w porównaniu do marży w analogicznym okresie 2020 r., a w porównaniu do listopada marża wzrosła o 0,2%.

W grudniu refundacja leków osiągnęła wartość 896 mln zł, tj. o 12,9% więcej niż w analogicznym okresie 2020 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w grudniu 22,6% i był niższy o 0,2 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca oraz niższy o 2,3 pkt proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku, wskazano także.

PEX PharmaSequence jest polską firmą badawczo-doradczą. Specjalizuje się w usługach dla podmiotów działających w ramach szeroko rozumianego rynku ochrony zdrowia.