"Emitent szacuje obecnie, że osiągnął w roku obrotowym 2021 roku następujące skonsolidowane, wybrane pozycje rachunku zysków i strat (wartości bez podatku VAT):

- Przychody ze sprzedaży: 2 811,2 mln zł wobec kwoty 1b733,2 mln zł przychodów za rok obrotowy 2020 (wzrost o 62,2 %),

Reklama

- Zysk brutto ze sprzedaży: 595,5 mln zł, wobec 158,9 mln zł za rok obrotowy 2020 (wzrost o 274,8 %),

- Zysk na działalności operacyjnej: wynik dodatni w kwocie 467,8 mln zł, wobec 66,5 mln zł za rok obrotowy 2020 (wzrost o 603,1 %),

- Zysk przed opodatkowaniem: wynik dodatni w kwocie 452,6 mln zł, wobec 32,3 mln zł za rok obrotowy 2020 (wzrost o 1 302,6%),

- Zysk netto: wynik dodatni w kwocie 365,6 mln zł, wobec 33,5 mln zł za rok obrotowy 2020 (wzrost o 989,9 %),

- EBITDA: wynik dodatni 519,6 mln zł, wobec 114,2 mln zł za rok obrotowy 2020 (wzrost o 354,8%)" - czytamy w komunikacie.

Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za rok 2021 r., którego publikację zaplanowano na 14 marca 2022 r.

Cognor Holding powstał w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 733 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)