Reklama

Skonsolidowane przychody wyniosły 6 825 mln zł (wzrost o 150%), zysk operacyjny wyniósł 195 mln zł wobec 40 mln zł straty rok wcześniej, EBITDA LIFO wyniosła 179 mln zł w IV kw. (wzrost o 116%), zaś zysk netto sięgnął 181 mln zł wobec 99 mln zł straty rok temu, podała spółka.

"Wzrost przychodów ze sprzedaży w efekcie wzrostu notowań produktów i wyższych wolumenów sprzedaży (r/r). Wzrost wykorzystania mocy rafineryjnych o 21 pp (r/r) w rezultacie poprawy sytuacji makroekonomicznej oraz wzrost uzysku paliw o 2 pp (r/r) w efekcie wyższego wykorzystania półproduktów (redukcja zapasów). EBITDA LIFO wyższa o 96 mln zł (r/r) głównie w efekcie pozytywnego wpływu makro, w tym: dyferencjału B/U, marż na lekkich i średnich destylatach, wyższych wolumenów sprzedaży i marż handlowych. Powyższe dodatnie efekty zostały częściowo ograniczone ujemnym wpływem przeszacowania wartości zapasów do cen możliwych do uzyskania (NRV) w wysokości (-) 217 mln zł (r/r) (brak dodatniego wpływu z 4Q20) i aktualizacją rezerw na emisje CO2" - czytamy w prezentacji PKN Orlen.

W całym 2021 roku przychody Orlen Lietuva wyniosły 19 692 mln zł (wzrost o 80% r/r), zysk operacyjny wyniósł 376 mln zł wobec 727 mln zł straty rok wcześniej, EBITDA LIFO wyniosła 308 mln zł wobec 480 mln zł straty rok wcześniej, a zysk netto sięgnął 335 mln zł w porównaniu z 650 mln zł straty rok wcześniej.

Orlen Lietuva to największa litewska firma, eksporter i płatnik podatków. Od 2006 roku PKN Orlen zainwestował w jej zakup i dalszy rozwój ok. 4 mld USD.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,5 mld zł w 2021 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)