"Pamiętajmy, że wypłacaliśmy dywidendę nawet w trudniejszych latach, a dywidenda na poziomie co najmniej 3,5 zł na akcję jest zapisana w naszej strategii, która uwzględnia już przejęcie Lotosu. Oczywiście ostateczna decyzja w tej sprawie należy do akcjonariuszy, a zarząd przedstawi swoją rekomendację w marcu, po publikacji raportu rocznego, ale chcemy się trzymać tej zasady wypłacania dywidendy, podtrzymujemy w tym zakresie nasze dotychczasowe deklaracje" - powiedział Szewczak podczas telekonferencji.

W 2021 roku PKN Orlen przeznaczył 1,5 mld zł z kapitału zapasowego na wypłatę 3,5 zł na akcję dywidendy za 2020 rok.

Reklama

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,5 mld zł w 2021 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)