"Istotne zmiany w odniesieniu do średniej wielkości z 2 ostatnich lat nastąpiły w przypadku […] skonsolidowanego zysku netto, który w IV kwartale 2021 r. wyniósł 124 140 tys. zł (w porównaniu do kwoty 33 146 tys. zł, stanowiącej średnią wyników z IV kwartału 2019 i 2020 roku)" - czytamy w komunikacie.

Skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł 144,49 mln zł w IV kw. (w porównaniu do 34 624 tys. zł, stanowiącej średnią wyników z IV kwartału 2019 i 2020 roku), przy przychodach na poziomie 1 315 160 tys. zł (w porównaniu do 886 339 tys. zł, stanowiącej średnią przychodów za IV kw. 2019 i 2020 r.).

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w IV kw. 2021 r. wyniosły 1 315,16 mln zł (w porównaniu do kwoty 886,34 mln zł, stanowiącej średnią przychodów za IV kw. 2019 r. i 2020 r.).

"Znaczący wzrost zarówno przychodów związanych z działalnością wszystkich segmentów operacyjnych Grupy Stalprodukt, jak i skonsolidowanych wyników (z działalności operacyjnej oraz zysku netto), spowodowany jest istotną poprawą warunków rynkowych (w tym głównie cen sprzedaży wyrobów gotowych) w raportowanym okresie w porównaniu do tego samego okresu 2020 r." - czytamy dalej.

Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. jej skonsolidowane przychody sięgnęły 3,32 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)