"Backlog jest dobry, więc zakładamy że to będzie kolejny wzrostowy rok. Skalę ciężko zdeterminować, gdyż dużo trudnych rzeczy się dzieje. Na rynku występuje presja na płace i duża rotacja pracowników. Udaje nam się temu zaradzić i liczymy że będziemy to kontynuować, ale jest to wyzwanie. Prowadzimy rekrutacje na nowych lokalizacjach geograficznych, wspieramy się zdalnie między różnymi lokacjami i rozwijamy w ten sposób zespoły" - powiedział Jeleński podczas wideokonferencji.

W kontekście ataku na Ukrainę wskazał, że klientem grupy na Bałkanach jest lokalny bank należący do Sberbanku. Instytucja jest w trakcie sprzedaży lokalnego banku i w obliczu aktualnej sytuacji jest ryzyko, że nie dojdzie do transakcji, ale według słów Jeleńskiego lokalny bank pozostanie klientem grupy, a finansuje się lokalnie. Ryzyko dostrzega on również w potencjalnych cyberatakach, do których grupa się zawczasu czyni przygotowania.

Reklama

Portfel zamówień Asseco SEE w bieżącym roku ma - według stanu na 22 lutego br. - wartość 195,2 mln euro i jest o 14% wyższy r/r. Wartość portfela według marży1 (przychody bez kosztów podwykonawstwa) wynosi 150,5 mln euro, o 11% więcej r/r. Portfel zamówień Asseco SEE na I kwartał 2022 r. wynosi 63,6 mln euro, o 11% więcej r/r. Według marży1 portfel wynosi 46 mln euro, o 9% więcej r/r.

Wartość portfela segmentu płatnicznego Payten na 22 lutego wynosi 100,4 mln euro, wzrost o 17% r/r. Na marży1 wynosi on 82 mln euro, 9% więcej r/r. Portfel Payten na I kwartał wynosi 31,7 mln euro, czyli 18% więcej r/r. W rozwiązaniach bankowych i dedykowanych wartość zamówień na 2022 rok to 94,8 mln euro, 11% więcej r/r. Portfel w segmencie na I kw. ma wartość 31,9 mln euro, o 4% więcej r/r.

W kontekście tegorocznych perspektyw w ramach grupy prezes Asseco SEE wskazał, że motorem wzrostu dla Payten będzie e-commerce. Zwrócił uwagę również na spółkę BSTS z Bośni, która działa aktywnie na czterech rynkach byłej Jugosławii i zajmuje się smart systemami.

"Spodziewamy się w niej pozyskania kolejnych projektów z przyszłymi przychodami z utrzymania, co wspomoże powtarzalną strukturę w części ASEE. Mamy założenie, że ta spółka doda 3 mln euro wyniku operacyjnego" - wskazał Jeleński.

Asseco South Eastern Europe zajmuje się działalnością holdingową, polegającą przede wszystkim na zarządzaniu liniami biznesowymi, których działalność koncentruje się w aktualnie należących do Grupy ASEE spółkach z sektora IT z regionu Europy Południowo-Wschodniej i Turcji, a także na inwestowaniu w nowe spółki w tym regionie. ASEE S.A. prowadzi również działalność operacyjną w zakresie sprzedaży usług i oprogramowania wspierającego kanały komunikacji z klientami i procesy biznesowe (contact center), a także rozwiązań uwierzytelniających. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)