Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 11,63 mln zł wobec 16,73 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 169,76 mln zł w IV kw. 2021 r. wobec 191,43 mln zł rok wcześniej.

W całym 2021 r. spółka miała 14,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 12,32 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 500,23 mln zł w porównaniu z 458,5 mln zł rok wcześniej.

"W IV kwartale 2021 r. wskaźniki rentowności grupy kapitałowej Wasko uległy nieznacznemu pogorszeniu w stosunku do poziomu odnotowanego w okresie porównywanym (za wyjątkiem wskaźnika rentowności na działalności handlowej). Na uwagę zasługuje fakt, że w całym 2021 roku wszystkie wskaźniki rentowności uległy poprawie w stosunku do roku 2021" - czytamy w raporcie.

Marża brutto wyniosła w IV kw. ub.r. 15,48% (wobec 15,79% rok wcześniej), zaś w całym 2021 r. sięgnęła 14,25% (wobec 14,16% rok wcześniej).

Rentowność brutto na działalności handlowej w IV kw. ub.r. wyniosła w IV kw. ub.r. 27,03% (wobec 14,61% rok wcześniej), zaś w całym 2021 r. sięgnęła 18,55% (wobec 13,09% rok wcześniej).

Rentowność EBITDA wyniosła w IV kw. ub.r. 8,93% (wobec 10,33% rok wcześniej), zaś w całym 2021 r. sięgnęła 6,64% (wobec 6,35% rok wcześniej).

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 17,38 mln zł wobec 6,04 mln zł zysku rok wcześniej.

Wasko - spółka z branży IT - świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na GPW w 2001 r.

(ISBnews)