Zysk operacyjny wyniósł 103,1 mln euro wobec 142,5 mln euro straty rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 359,1 mln euro wobec 201,7 mln euro rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 917 mln euro w 2021 r. wobec 1 522,9 mln euro rok wcześniej.

Reklama

"Grupa AmRest, wiodący multibrandowy operator restauracji franczyzowych w Europie z portfolio światowych marek, działający w 25 krajach, zamknęła rok finansowy osiągając skonsolidowane przychody na poziomie 1 917 mln euro. W porównaniu ze skonsolidowanymi przychodami w 2020 roku (1 522 mln euro), okresie szczególnie dotkniętym pandemią, spółka przekroczyła ten wynik o 25,9%. Wzrostowi grupy towarzyszyła większa liczba działających restauracji, a także ponowne otwarcie kanału dine-in w wyniku łagodzenia obostrzeń w większości krajów, w których AmRest prowadzi swoje lokale. Na koniec grudnia 2021 funkcjonowało 99% restauracji grupy" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

W samym IV kwartale 2021 roku przychody wyniosły 539 mln euro, tj. o 35,6% więcej r/r przy wzroście wskaźnika sprzedaży porównywalnej (same-store sales) o 30,7%. Jest to najwyższy kwartalny wolumen przychodów w historii grupy na koniec roku, podkreślono w materiale.

"2021 był rokiem pełnym wyzwań dla branży restauracyjnej na całym świecie. Mimo tego, AmRest kontynuował trend wzrostowy w głównych regionach, przekraczając poziom sprzedaży sprzed pandemii. Co więcej, spółka otworzyła 147 nowych lokali. Osiągnięte wyniki świadczą o sukcesie modelu biznesowego naszej firmy opartego na silnej pozycji w sektorze dostawy do domu, ciągłemu rozwojowi narzędzi cyfrowych oraz wyjątkowej obsłudze. Naszym priorytetem jest rentowny oraz zrównoważony wzrost i AmRest nadal będzie koncentrował się na rozwoju biznesu, zarówno poprzez otwarcia lokali własnych, jak i franczyzowych" - powiedział CEO AmRest Luis Comas, cytowany w komunikacie.

W 2021 roku spółka otworzyła 147 nowych restauracji, znacznie powyżej założonego na początku roku celu 130 otwarć. Łącznie, liczba restauracji w portfelu Grupy wyniosła na koniec roku 2 436.

"Wszystkie główne regiony, w których działa AmRest, odnotowały trend wzrostowy w 2021 roku. Europa Środkowo-Wschodnia wyróżniła się największą poprawą, ze sprzedażą na poziomie 873,1 mln EUR, co stanowi 45,5% sprzedaży grupy i wzrost o 27,4% r/r. W przypadku dywizji Europa Zachodnia przychody w 2021 r. wyniosły 720,9 mln euro i były o 23,7% wyższe niż w 2020 r. Segment rosyjski osiągnął przychody w wysokości 185,2 mln euro w 2021 r., skok o 21,5% w porównaniu do analogicznego okresu w 2020 r.; podczas gdy w Chinach sprzedaż wygenerowana w ciągu roku po raz pierwszy przekroczyła 100 mln euro (100,2 mln euro) przy wzroście o 31,1% r/r" - napisano także w komunikacie.

AmRest to jeden z wiodących publicznie notowanych operatorów restauracji w Europie, posiada portfolio rozpoznawalnych marek w 25 krajach. AmRest prowadzi restauracje pod markami franczyzowymi, takimi jak KFC, Starbucks, Pizza Hut i Burger King, a także pod markami własnymi, takimi jak La Tagliatella, Sushi Shop, Bacoa i Blue Frog. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

(ISBnews)