"W ocenie spółki, na poprawę skonsolidowanego zysku netto względem roku poprzedniego wpływ miały przede wszystkim dobre wyniki osiągnięte w segmencie działalności deweloperskiej, jak również w dwóch segmentach operacyjnych grupy kapitałowej Unibep - budownictwie kubaturowym oraz infrastrukturze" - czytamy w komunikacie.

W przypadku braku istotnych rozbieżności szczegółowe informacje na temat ostatecznych wyników osiągniętych przez spółkę i grupę kapitałową w roku 2021 zostaną przekazane w raportach rocznych 7 kwietnia 2022 r.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)