Zysk operacyjny wyniósł 32,09 mln zł wobec 26,37 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 770,05 mln zł w 2021 r. wobec 616,91 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"Przychody ze sprzedaży w 2021 roku wyniosły 770 051 tys. zł, z czego 473 681 tys. zł (61,5%), stanowiła sprzedaż na rynku krajowym. Wielkość eksportu w 2021 roku kształtowała się natomiast na poziomie 296 370 tys. zł, a jej udział w przychodach ze sprzedaży wyniósł 38,5% (spadek o 9,6 pkt proc. w stosunku do roku poprzedniego)" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W 2021 roku, podobnie jak w roku poprzednim, w portfelu zamówień grupy dominowały obiekty użyteczności publicznej (26%). Poza tym znaczący udział miały kontrakty dla przemysłu energetycznego (19%), przemysłu chemicznego i petrochemicznego (17%), przemysłu maszynowego (16%) oraz inżynierii lądowej (9%), wymieniono w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 4,31 mln zł wobec 1,63 mln zł zysku rok wcześniej.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym.

(ISBnews)