Reklama

"Jest kilka czynników, które powodują za rok 2021 złożenie do walnego zgromadzenia złożenie innego wniosku [niż proponowany w polityce dywidendowej], mianowicie o przeznaczenie całego zysku na kapitał zapasowy" - powiedział Ostrowski podczas telekonferencji.

Wyjaśnił, że chodzi m.in. o warunki wynikające z umów pożyczek z Polskim Funduszem Rozwoju (PFR). Do czasu spłaty pożyczek JSW zobowiązała się nie wypłacać dywidendy.

"Po drugie, biorąc pod uwagę okoliczności czysto ekonomiczne i to, że rok 2020 zakończył się dużą stratą, zarząd uznał, że nawet mimo formalnych warunków mamy konieczność budowania kapitału zapasowego czy też zbudowania bufora finansowego pod kątem realizacji i finansowania naszych przyszłych planów rozwojowych" - dodał wiceprezes.

"Z tego powodu zarząd nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy za rok 2021" - podsumował.

Obecna polityka dywidendy pozwala zarządowi rekomendować wypłatę co najmniej 30% zysku netto w formie dywidendy.

JSW odnotowała 903,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 1 546 mln zł straty rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 329,84 mln zł wobec 1 541,05 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 roku.

(ISBnews)