Znormalizowany zysk operacyjny wyniósł 21,3 mln zł wobec 20,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 289,7 mln zł w IV kw. 2021 r. wobec 266 mln zł rok wcześniej.

W całym 2021 r. spółka miała 78,2 mln zł znormalizowanego zysku netto w porównaniu z 32,8 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 217,4 mln zł w porównaniu z 586,3 mln zł rok wcześniej.

Zysk raportowany za 2021 r. wyniósł 46,2 mln zł wobec 32,8 rok wcześniej.

"Lider wykonawstwa OZE w Polsce miał w 2021 r. ponad 1,2 mld zł przychodów, czyli ponad dwukrotnie więcej niż rok wcześniej. Podobną dynamikę zanotowano, jeśli chodzi o znormalizowany zysk operacyjny - wzrósł z 40,5 do 95,2 mln zł - oraz znormalizowany wynik netto, który skoczył z 32,8 na 78,2 mln zł" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Zdecydowana większość przychodów (77%) pochodziła w zeszłym roku z wykonawstwa w OZE, co zaważyło na wysokiej rentowność spółki. Warto bowiem zauważyć, że marżowość sprzedaży w tym segmencie wyniosła 11,6%, czyli o 2 pkt proc. więcej niż w 2020 r., podkreślono.

"Skokowy wzrost naszego biznesu i satysfakcjonujące marże nie oznaczają, że spoczniemy na laurach. Zgodnie z planami przedstawionymi podczas IPO, dążymy do tego, aby w krótkim czasie zbudować 'nogę' deweloperską. Mamy obecnie portfel projektów o potencjale ponad 830 MW, z czego 300 pozyskaliśmy w okresie po debiucie, pożytkując w ten sposób środki zebrane od inwestorów" - powiedział prezes Paweł Średniawa, cytowany w komunikacie.

W listopadzie zeszłego roku spółka rozpoczęła też budowę pierwszej własnej farmy fotowoltaicznej Cyranka. Gotowa elektrownia będzie miała 18 MW mocy. Jej ukończenie przewidywane jest na IV kw. 2022 r., przypomniano.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 46,17 mln zł wobec 32,78 mln zł zysku rok wcześniej.

Onde jest czołowym wykonawcą infrastruktury dla sektora odnawialnej energetyki (OZE), w szczególności farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych w Polsce. Funkcjonuje również w sektorze budownictwa drogowo-inżynieryjnego realizując inwestycje dla infrastruktury drogowej w Polsce. Spółka działa w ramach Grupy Erbud. Onde zadebiutowało na GPW w 2021 r.

(ISBnews)