"Planujemy wypłacić dywidendę. W ub.r. było to 30 gr na akcję. W tym roku - trudno w tej chwili określać, jednak uważamy, że dziś też mamy podstawy, aby tę politykę realizować" - powiedział Kiszycki podczas konferencji prasowej.

W listopadzie Unibep przyjął politykę dywidendową, zgodnie z którą będzie rekomendował akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości od 20% do 50% skonsolidowanego zysku netto za dany rok obrotowy. Polityka dywidendowa ma zastosowanie począwszy od zysku netto wypracowanego w 2021 roku.

Reklama

Unibep odnotował 33,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 37,23 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowany zysk netto ogółem wyniósł w ub.r. 47,13 mln zł wobec 37,15 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 712 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)