Na kapitał zapasowy zarząd proponuje przeznaczyć kwotę 6,96 mln zł. Dywidendą objęte byłyby wszystkie akcje spółki, tj. 6 676 854 akcje, podano w komunikacie.

Na początku kwietnia wiceprezes i dyrektor finansowy Kazimierz Przełomski informował, że Mangata Holding oczekuje wypłaty dywidendy z zysku za 2021 r. na poziomie nie niższym niż rok temu.

Reklama

W ubiegłym roku spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 4,5 zł na akcję (łącznie 30 mln zł). W latach 2016-2021 wypłaciła akcjonariuszom łącznie 155 mln zł dywidendy.

Zgodnie z założeniami strategicznymi Holding planuje przeznaczać średnio 50% zysku corocznie na wypłatę dywidendy.

Mangata Holding odnotował 70,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 33,86 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 37,01 mln zł wobec 18,47 mln zł zysku rok wcześniej.

Mangata Holding jest podmiotem notowanym na GPW w Warszawie. Tworzy holding kapitałowy skupiający podmioty branży metalowej działające w segmentach operacyjnych: automotive - podzespołów dla motoryzacji i komponentów (spółki: Kuźnia, MCS oraz Masterform), armatury i automatyki przemysłowej (Zetkama, Zetkama R&D), elementów złącznych (Śrubena) oraz działalności pozaprodukcyjnej (Zetkama Nieruchomości). Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 791 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)