Oferta publiczna obejmuje tylko nową emisję akcji. Obecnie jedynym akcjonariuszem spółki jest TIM.

"O ile wszystkie nowo emitowane akcje zostaną wyemitowane i objęte przez inwestorów, to po przeprowadzeniu oferty będą stanowić one 21,2% kapitału zakładowego spółki, uprawniając tym samym do 15 900 000 głosów stanowiących 21,2% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Spółka oraz akcjonariusz kontrolujący zawarli umowę lock-up na okres 360 dni od daty pierwszego notowania akcji" - czytamy w komunikacie poświęconym prospektowi.

Reklama

Harmonogram oferty przewiduje, że przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych, jak również budowanie księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych obędzie się 10-17 maja. Ustalenie ostatecznej liczby akcji oferowanych, liczby akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz ostatecznej ceny akcji oferowanych przewidziano na 17 maja. Zapisy od inwestorów instytucjonalnych będą przyjmowane 18-23 maja. Przydział akcji przewidziano na 27 maja, a pierwszy dzień notowania praw do akcji spółki na GPW - około dwóch tygodni później.

"Zamiarem spółki jest uzyskanie wpływów z oferty w kwocie brutto około 104 mln zł. Celem oferty jest pozyskanie przez spółkę środków, które spółka planuje wykorzystać na dalszy rozwój swojej działalności, poprzez:

• Dalsze inwestycje rzeczowe w zakresie automatyki magazynowej oraz inne wyposażenie, sprzęt IT poprawiający efektywność i ergonomię pracy, co pozwoli na docelowy wzrost przychodów z metra kwadratowego w nowej hali magazynowej w Siechnicach o powierzchni około 25 tys. m2. Spółka zamierza przeznaczyć na ten cel około 52 mln zł;

• Rozwój zarządzanej powierzchni magazynowej poprzez otwieranie nowych oddziałów oraz rozbudowywanie obecnie posiadanych. Zarząd również aktywnie analizuje podmioty działające w obszarze logistyki, których głównymi klientami są spółki z segmentu e-commerce. W przypadku pojawienia się okazji inwestycyjnych, spółka może przeznaczyć część środków na kupno udziałów w firmach z branży logistyki e-commerce. Spółka zamierza przeznaczyć na ten cel około 40 mln zł;

• Inwestycje w ochronę środowiska w zakresie zielonej energii poprzez zakup udziałów, farmy fotowoltaicznej o mocy 2MW odpowiadającej zużyciu rocznemu energii przez spółkę lub zawarcie wieloletniego kontraktu typu cPPA (ang. corporate Power Purchase Agreement) na dostawę energii elektrycznej od wytwórcy OZE (odnawialne źródła energii) w wolumenie pokrywającym zapotrzebowanie spółki oraz recykling poprzez zakup urządzeń do wtórnego wykorzystania odpadów, na co spółka zamierza przeznaczyć około 8 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Strategia 3LP nakierowana jest na dalszy dynamiczny rozwój działalności w segmencie kompleksowych i zautomatyzowanych usług fulfillmentu dla firm aktywnych w sektorze e-commerce, dzięki dalszemu zwiększaniu zarządzanej powierzchni magazynowej, poprawie wydajności wynikającej z dalszej automatyzacji i optymalizacji procesów logistycznych, a także poszerzaniu bazy klientów i oferowaniu nowych usług dodanych.

"3LP posiada pipeline zaawansowanych rozmów z nowymi klientami pod ww. powierzchnie magazynowe, a także spodziewa się nowych poprzez potencjalne akwizycje czy większe otwarcie się na rynek niemiecki. Celem strategicznym spółki jest bycie liderem w branży usług logistycznych dla e-commerce na obszarze Europy Środkowo Wschodniej. Realizacja Strategii 3LP ma pozwolić na trzykrotne zwiększenie skali biznesu do 2023 roku dzięki dynamicznemu wzrostowi całkowitej zarządzanej powierzchni magazynowej i pełnej automatyzacji" - czytamy dalej.

Najważniejszymi klientami 3LP są: TIM, IKEA oraz Oponeo.pl. Spółka zarządza centrami logistycznymi o łącznej powierzchni 81,5 tys. m2, zlokalizowanymi w Siechnicach, Wojkowicach oraz Krajkowie (na południowy wschód od Wrocławia).

"Działamy w modelu 'asset light' - nie ponosimy wydatków na budowę magazynów, a możemy skoncentrować się na ich wyposażeniu w nowocześniejszą automatykę zwiększającą wydajność procesów logistycznych, umożliwiającą dynamiczne skalowanie operacyjne, dostosowywanie działalności do panujących warunków rynkowych i zwiększanie efektywności. Od początku 3LP rozwijało się dynamicznie - a tylko od 2018 roku przychody wzrosły blisko dwukrotnie, a wynik EBITDA 3-krotnie. Nasza strategia nakierowana jest na dalszy dynamiczny rozwój firmy, m.in. dzięki środkom pozyskanym z emisji. Planujemy, że do końca 2023 roku zarządzać będziemy ok. 240 tys. m2 powierzchni magazynowej - czyli blisko trzykrotnie większą niż obecnie. Ponadto coraz większa część zarządzanej powierzchni będzie w pełni zautomatyzowana" - powiedział prezes Maciej Posadzy, cytowany w komunikacie.

"Planujemy także rozwój na nowych rynkach, szczególnie perspektywicznym jest rynek niemiecki. Pracujemy obecnie nad przygotowaniem strategii komunikacyjnej i marketingowej związanej z pozyskiwaniem klientów na tym rynku. Natomiast samo otwarcie centrum logistycznego w Słubicach, dedykowanego do obsługi e-commerce w Niemczech planowane jest na II połowę 2023 roku. Kolejnym elementem naszej strategii są akwizycje - obecnie analizujemy możliwości inwestycji w zagraniczne i polskie spółki dostarczające usługi fullfilmentu dla e-commerce" - dodał prezes.

Podkreślił też, że wojna na Ukrainie nie wpływa bezpośrednio na biznes 3PL. Nie ma ona klientów na rynkach Rosji, Białorusi i Ukrainy i nie realizuje tam żadnych wysyłek.

Przychody 3LP w 2020 roku wyniosły 114,7 mln zł (+32,5% r/r), natomiast w trzech kwartałach 2021 osiągnęły poziom 102,5 mln zł (+27,7% r/r). Narastająco za cztery kwartały zakończone 30 września 2021 przychody 3LP osiągnęły poziom 137 mln zł (w tym 106 mln zł z usług fullfilmentu).

Zysk EBITDA w 2020 roku wyniósł 24,8 mln zł (+52,6% r/r), po trzech kwartałach 2021 wynosił 27,5 mln zł (+64,1% r/r). Narastająco za cztery kwartały zakończone 30 września 2021 EBITDA wyniosła 35,5 mln zł.

Na poziomie wyniku netto w 2020 roku 3LP zanotowało stratę w wysokości 3,3 mln zł. W III kwartałach 2021 roku zysk netto wyniósł 7,1 mln zł. Narastająco za cztery kwartały zakończone 30 września 2021 zysk netto wyniósł 7,2 mln zł.

W 2020 roku 3LP przygotowała i wysłała 4,51 mln przesyłek, co stanowiło wzrost o ponad 44% w porównaniu do roku 2019. W trzech kwartałach 2021 liczba zrealizowanych przesyłek wyniosła 3,7 mln.

3LP specjalizuje się w świadczeniu zautomatyzowanych usług logistycznych podmiotom z branży e-commerce. Spółka została zawiązana w marcu 2016 roku.

(ISBnews)