Zysk operacyjny (EBIT) wyniósł 15,54 mln euro wobec 7,69 mln euro straty rok wcześniej.

Reklama

"Wskaźnik EBITDA wzrósł z 3 mln euro do 14,5 mln euro. Było to efektem wyższego zysku brutto, zysku bilansowego z tytułu nabycia udziałów w spółkach oraz obniżenia kosztów w związku z zaprzestaniem zasilania rezerw. Wskaźnik EBIT wzrósł wskutek lepszych wyników działalności operacyjnej oraz dodatniego wyniku z wyceny nieruchomości z -7,7 mln euro do 15,5 mln euro. Wynik z działalności finansowej (z uwzględnieniem joint ventures) poprawił się z -21,4 mln euro na -0,6 mln euro. Oprócz zysku bilansowego z tytułu zakupu pożyczek w wysokości 7,2 mln euro obejmuje on m.in. zyski z przeliczenia pozycji walutowych w wysokości 1,0 mln euro oraz wynik ze wspólnych przedsięwzięć w wysokości -1,7 mln euro. W sumie Grupa Warimpex osiągnęła w roku obrotowym 2021 znacznie lepszy wynik finansowy netto [ogółem] niż w roku ubiegłym, wynoszący 12,0 mln euro (2020: -31,1 mln euro)" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 26,72 mln euro w 2021 r. wobec 25,66 mln euro rok wcześniej.

"W roku 2021 przychody z wynajmu nieruchomości biurowych nieznacznie spadły z 20,6 mln euro do 20,3 mln euro. Było to spowodowane spadkiem wartości rubla w ciągu roku średnio o ok. 9% w porównaniu z rokiem poprzednim. Po spadku obrotów związanym z pandemią wyniki hoteli ponownie uległy poprawie: przychody ze sprzedaży w segmencie hoteli wzrosły z 3,6 mln euro do 4,8 mln euro. Łączne przychody ze sprzedaży zwiększyły się z 25,7 mln euro do 26,7 mln euro, zaś koszty przyporządkowane bezpośrednio do przychodów ze sprzedaży udało się - także dzięki otrzymanej pomocy publicznej w związku z pandemią - obniżyć z 11,3 mln euro do 10,6 mln euro. W związku z powyższym wynik ze sprzedaży brutto wyniósł 16,1 mln euro w porównaniu z 14,4 mln euro w ubiegłym roku" - czytamy dalej.

"Mimo iż rok 2021 - choć w mniejszym stopniu niż 2020 - znowu stał pod znakiem pandemii koronawirusa i obostrzeń nakładanych przez władze, Warimpex ponownie wypracował zyski i dało się odczuć swoisty powrót do normalności. Normalność ta schodzi jednak teraz na dalszy plan w obliczu aktualnych wydarzeń w Ukrainie, niosących ze sobą ogrom ludzkiego cierpienia. Skutki ekonomiczne międzynarodowych sankcji nałożonych na Rosję oraz rosyjskie działania podejmowane w reakcji na te sankcje są kompleksowo niezwykle trudne do oszacowania ze względu na niestabilną sytuację, a my śledzimy je na bieżąco. Wspieramy lokalne projekty pomocowe i organizujemy transport dla uchodźców do naszego hotelu w Darmstadt, gdzie zapewniamy im średnioterminowo możliwość zakwaterowania" - skomentował prezes Franz Jurkowitsch, cytowany w materiale.

W 2022 roku działalność operacyjna Warimpexu, oprócz przygotowań do budowy i uzyskania pozwoleń na budowę, będzie się koncentrować na kontynuacji bieżących projektów budowlanych, zapowiedziano.

"Warimpex nadal opiera się na solidnych ekonomicznych podstawach i spodziewamy się pozytywnego rozwoju naszej działalności. Bardzo poważnie podchodzimy do napiętej sytuacji humanitarnej i gospodarczej w związku z wydarzeniami w Ukrainie. Posiadamy doświadczony i sprawdzony w sytuacjach kryzysowych zespół, który potrafi elastycznie reagować na zmieniającą się sytuację, dzięki czemu jesteśmy dobrze przygotowani na nadchodzące wyzwania" - podsumował Jurkowitsch.

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG to spółka dewelopersko-inwestycyjna z siedzibą w Wiedniu, notowana na giełdach w Wiedniu i w Warszawie. Jej podstawowa działalność skupia się na budowie i prowadzeniu hoteli i nieruchomości biurowych w Europie Środkowej i Wschodniej.

(ISBnews)