Chodzi o następujące tytuły:

- "Upside Drown" / "Swan" - odpis w kwocie 1 988 159,78 zł,

- "Katapulta" / "Ridiculous Catapult Simulator" - odpis w kwocie 833 772,79 zł,

- "Shadow's Light" - odpis w kwocie 128 847,06 zł,

- "Toge" / "Flash" - odpis w kwocie 39 661,79 zł (wynikający z różnicy pomiędzy przychodem ze sprzedaży a kosztem wytworzenia tej gry), wymieniono.

"Łączna kwota odpisów wyniosła 2 990 441,42 zł. Powodem dokonania odpisów jest rozwiązanie umów wydawniczych na te gry. Zarząd zaznacza, iż na wartość powyższych gier we wcześniejszych okresach zostały utworzone rezerwy, przez co wpływ na wynik finansowy został uwzględniony we wcześniejszych raportach śródokresowych spółki, począwszy od raportu za I kwartał 2021 r." - czytamy w komunikacie.

W konsekwencji dokonania tych odpisów, w dokumentach księgowych spółki, nie posiadają one wartości, podano także.

All in! Games to notowany na GPW wydawca gier komputerowych z siedzibą w Krakowie, działający w branży gamingowej od 2018 roku. Firma wydaje i tworzy wyjątkowe gry na komputery osobiste i konsole. Jest wydawcą takich tytułów, jak "Chernobylite" (The Farm 51), "Ghostrunner" (One More Level), "Tools Up!" (The Knights of Unity), "Paradise Lost" (PolyAmorous).

(ISBnews)