Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 46,72 mln zł wobec 38,51 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 67,67 mln zł wobec 57,5 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 311,18 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 252,77 mln zł rok wcześniej.

"Dalsza poprawa wyników finansowych Grupy ASEE w pierwszym kwartale 2022 roku to głównie efekt wzrostu skali działania w segmentach Rozwiązania płatnicze oraz Rozwiązania Dedykowane. Rosnąca skala działania to po części także skutek konsolidacji kilku nowych spółek w Grupie ASEE. W drugiej połowie 2021 roku Grupa ASEE rozpoczęła konsolidację wyników spółek Content Speed, IT Sistemi, eVision, Web Studio oraz Smartek, zaś od początku 2022 roku spółki BSTS. Nowo nabyte spółki Grupy ASEE wygenerowały w pierwszym kwartale 2022 roku przychody na poziomie 4,8 mln euro. Wpływ nowych spółek wraz z efektem w ramach PPA aktywów na EBIT wyniósł 0,3 mln euro, a na wartość EBITDA 0,6 mln euro" - czytamy w raporcie.

Asseco South Eastern Europe zajmuje się działalnością holdingową, polegającą przede wszystkim na zarządzaniu liniami biznesowymi, których działalność koncentruje się w aktualnie należących do Grupy ASEE spółkach z sektora IT z regionu Europy Południowo-Wschodniej i Turcji, a także na inwestowaniu w nowe spółki w tym regionie. ASEE S.A. prowadzi również działalność operacyjną w zakresie sprzedaży usług i oprogramowania wspierającego kanały komunikacji z klientami i procesy biznesowe (contact center), a także rozwiązań uwierzytelniających. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)