"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki, po uprzednim rozpatrzeniu wniosku zarządu i zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej spółki, postanawia dokonać podziału zysku netto za 2021 rok w wysokości 186 060 940,53 zł w sposób następujący:

• Kwotę 19 593 000 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy tj. po 0,15 zł na jedną akcję.

• Pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2021, tj. kwotę 166 467 940,53 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w projekcie uchwały.

Proponowany dzień dywidendy to 8 czerwca br, a dzień wypłaty dywidendy - 22 czerwca br.

Grupa Auto Partner jest importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych. Współpracuje z dostawcami części zamiennych w obszarze tzw. rynku aftermarket, jak również dostawcami OEM z całego świata. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,26 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)