Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 229,66 mld HUF wobec 101,52 mld HUF zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 933,36 mld HUF w I kw. 2022 r. wobec 1 082,26 mld HUF rok wcześniej.

W ujęciu dolarowym MOL odnotował 423 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 267 mln USD zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 5 931 mln USD wobec 3 606 mln USD.

Oczyszczony wynik EBITDA za I kwartał br. sięgnął 833 mln USD wobec 605 mln USD rok wcześniej.

Na wynik I kwartału wpłynęły z jednej strony bardzo wysokie ceny ropy i gazu, z drugiej zaś zmienna sytuacja na rynkach czy obowiązujące w niektórych krajach regionu maksymalne ceny paliw. Wszystkie segmenty biznesu MOL przyniosły jednak dodatnie wyniki, a wolne przepływy pieniężne na poziomie grupy sięgnęły 510 mln USD, czyli połowę poziomu zakładanego na cały 2022 r., podkreślono w komunikacie.

Segment upstream (poszukiwawczo-wydobywczy), zanotował w I kwartale wzrost EBITDA o 104% do 504 mln USD. Wpłynęły na to stale rosnące ceny surowców - ropa podrożała o ponad 40 USD na baryłce, a cena gazu w zakupach spotowych wzrosła pięciokrotnie. W porównaniu z I kwartałem ub. roku zmniejszyła się natomiast produkcja zarówno w Europie Środkowo-Wschodniej, jak i w Pakistanie i Azerbejdżanie. Uproszczone przepływy pieniężne segmentu Upstream wzrosły do 420 mln USD z poziomu 140 mln USD przed rokiem. W I kwartale 2022 r. MOL podpisał umowę z Waldorf Production Limited na sprzedaż całego portfolio wydobywczego grupy na terenie Wielkiej Brytanii, wynika z materiału.

W segmencie downstream (rafineryjnym i petrochemicznym) wynik EBITDA za I kwartał wyniósł 254 mln USD, czyli dokładnie tyle samo, co przed rokiem. Na wyniki, zarówno pozytywnie, jak i negatywnie, wpłynęła duża zmienność warunków rynkowych w ostatnich miesiącach. Słabnące wyniki petrochemii zostały zrównoważone przez rosnące marże rafineryjne. Napędzany m.in. przez rosnący dyferencjał Ural/Brent wzrost marż został z kolei skompensowany w marcu przez spadające ceny i znaczny wzrost kosztów energii. W tym samym czasie, sprzedaż wzrosła o 11% r/r w związku z potężnymi wzrostami na rynku węgierskim, napędzanymi dzięki przedłużeniu w połowie lutego obowiązywania cen maksymalnych na paliwa. Jednocześnie kontynuowana była transformacja segmentu downstream w kierunku bardziej zrównoważonej działalności. Grupa rozpoczęła nową inwestycję w zakład produkcji propylenu i zakończyła proces przejęcia spółki ReMat, działającej na węgierskim rynku recyklingu plastiku. Bliska ukończenia jest także najważniejsza inwestycja grupy - kompleks polioli, który w minionym kwartale osiągnął 96% postępu, zaznaczono.

Segment detaliczny zanotował spadek wskaźnika EBITDA o 44% r/r, pomimo wzrostu wielkości sprzedaży o jedną piątą i liczby transakcji o 7%, co wpłynęło na zwiększenie udziałów rynkowych MOL w regionie. Regulacje ograniczające ceny paliw na Węgrzech, w Chorwacji, Serbii, Słowenii oraz w Bośni i Hercegowinie, cofnęły wynik EBITDA segmentu do poziomów z 2017 r. Marża na ofercie pozapaliwowej wzrosła o 8%, głównie dzięki ofercie gastronomicznej oraz produktów spożywczych. Liczba punktów Fresh Corner wzrosła w pierwszym kwartale 2022 r. do 1 081 (z 984 rok wcześniej).

Segment gazowy (midstream) w I kwartale zanotował 48 mln USD EBITDA - wynik zbliżony do zeszłorocznego. Na wynik negatywnie wpłynęły stale rosnące ceny gazu, co podwoiło koszty jego zużycia, podkreślono również.

"Rok 2022 przyniósł kolejne wyzwania, jednak pomimo gwałtownych zmian i często niesprzyjających okoliczności, Grupa MOL była w stanie reagować elastycznie. Osiągnięty w ostatnim kwartale wskaźnik CCS EBITDA na poziomie 833 mln USD potwierdza, że obraliśmy słuszną drogę. W najbliższym czasie do największych wyzwań, jakie stoją przed firmą należą zapewnienie stabilnych dostaw energii przy zachowaniu zyskowności biznesu. Dokładamy wszelkich starań, by dostosować się do nowych warunków, dywersyfikując nasze portfolio, by zabezpieczyć dostawy energii dla regionu. Jesteśmy także w trakcie transformacji, wymagającej znaczących nakładów inwestycyjnych. Pomimo panującej na rynku zmienności, jesteśmy zdeterminowani, by kontynuować ten proces. Odporny model biznesowy pozwolił nam przetrwać niejeden kryzys, dlatego jestem przekonany, że utrzymamy istotną pozycję, jako stabilny dostawca energii i zaufany partner dla naszych klientów, akcjonariuszy i społeczeństwa" - powiedział prezes i CEO Grupy MOL Zsolt Hernádi, cytowany w komunikacie.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)