Jako dzień dywidendy zarekomendowano 30 czerwca 2022 r., a jako termin wypłaty dywidendy 15 lipca 2022 r., czytamy w komunikacie.

Wasko odnotowało 15,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 12,32 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 18,68 mln zł wobec 6,04 mln zł zysku rok wcześniej.

Wasko - spółka z branży IT - świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na GPW w 2001 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 502 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)