"W dalszym ciągu planujemy wypłatę, ale nie znamy jeszcze jej wartości. Najprawdopodobniej będzie nas stać na dopłatę do zaliczki, ale nie podajemy jeszcze kwoty" - powiedział Chmielewski podczas telekonferencji.

W styczniu 2022 r. Apator wypłacił akcjonariuszom 0,3 zł na akcję zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2021 r.

Reklama

Polityka dywidendowa Apatora zakłada coroczną wypłatę dywidendy w wysokości 75% zysku netto spółki wypracowanego za dany rok obrotowy. Wypłata dywidendy następuje w dwóch częściach, w formie zaliczki w danym roku obrotowym oraz pozostała część po zatwierdzeniu ostatecznej wysokości dywidendy przez walne zgromadzenie akcjonariuszy.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2021 r. miała 940,3 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)