Kwotę 54,24 mln zł zysku zarząd proponuje przeznaczyć na kapitał zapasowy.

"Zarząd spółki przy podejmowaniu decyzji dotyczącej przeznaczenia zysku za 2021 r., kierował się sytuacją makroekonomiczną oraz wziął pod uwagę obecną sytuację finansową i planowane przepływy pieniężne grupy kapitałowej Polski Holding Nieruchomości S.A., z uwzględnieniem w szczególności przewidywanych planów inwestycyjnych oraz możliwości pozyskania finansowania na ich realizację" - czytamy w komunikacie.

Zarząd proponuje, aby dzień ustalenia prawa do dywidendy został wyznaczony na 18 sierpnia, natomiast dzień wypłaty dywidendy na 31 sierpnia 2022 r., podano także.

PHN odnotował 78,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 72 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 72,7 mln zł wobec 8,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela. Od 2013 r. PHN jest notowany na GPW.

(ISBnews)