W następstwie zawartej 24 maja 2022 r. umowy cesji praw i obowiązków zamawiającym w odniesieniu do inwestycji jest Alocasia, w której 100% udziałów posiada Ipopema Benefit 7 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Podmiotem zaangażowanym w przygotowanie i realizację inwestycji we współpracy z zamawiającym jest Panattoni Development Europe, podano.

Reklama

"Realizacja inwestycji będzie przebiegać w podziale na II etapy - z czego wartość I etapu określona została na kwotę 10 mln euro netto, zaś II etapu na kwotę 18,9 mln euro netto - z zastrzeżeniem, że prace objęte II etapem będą realizowane po dodatkowym potwierdzeniu przez zamawiającego, co powinno nastąpić w III kw. 2022 r. Zamawiający jest ponadto uprawniony do zawieszenia realizacji inwestycji w przypadku braku potwierdzenia realizacji prac w ramach II etapu w umownym terminie, przy czym zawieszenie prac trwające dłużej niż 30 dni będzie uprawniać strony do renegocjacji wynagrodzenia, natomiast nieuzgodnienie nowych warunków umownych przez kolejne 15 dni będzie uprawniać strony do odstąpienia od umowy" - czytamy w komunikacie.

Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowane jest w IV kw. 2022 roku.

Zawarcie przedmiotowej umowy jest potwierdzeniem przyjętej strategii rozwoju Grupy Unibep, akcentującej obecność spółki na rynku budownictwa energetyczno-przemysłowego. Potwierdza ono posiadanie przez Grupę Unibep zasobów i potencjału do realizacji specjalistycznych zleceń z tego obszaru, podkreślono.

"W efekcie zawarcia przedmiotowej umowy szacowana wartość portfela emitenta w budownictwie energetyczno-przemysłowym w II-IV kwartale 2022 r. i na lata kolejne wynosi ok. 360 mln zł netto" - zakończono.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 712 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)