"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki ustaliło dzień dywidendy na 3 czerwca 2022 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na 10 czerwca 2022 roku" - czytamy w komunikacie.

Wittchen odnotował 42,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 13,27 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 41,47 mln zł wobec 8,34 mln zł zysku rok wcześniej.

Wittchen jest sprzedawcą dodatków i akcesoriów skórzanych. Prowadzi także sprzedaż obuwia i odzieży skórzanej oraz akcesoriów podróżnych. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 277,74 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)