Zysk operacyjny wyniósł 9,51 mln zł wobec 7,09 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk EBITDA wyniósł w tym okresie 14,6 mln zł wobec 10,93 mln zł zysku rok wcześniej, zaś EBITDA znormalizowana sięgnęła odpowiednio: 11,78 mln zł wobec 12,38 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży sięgnęły 72,72 mln zł w I poł. r.obr. 2021/2022 wobec 61,04 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"Kluczowy wpływ na wzrost całkowitych dochodów miało rozpoznanie w I półroczu r. fin. zysku z okazjonalnego nabycia w związku z przejęciem, przez spółkę wchodzącą w skład grupy, zorganizowanych części przedsiębiorstw koncernu Intuitive, prowadzących działalność sprzedaży systemów da Vinci na rynkach Czech i Słowacji, którego wynik netto (zysk okazjonalny pomniejszony o amortyzację kontraktów oraz koszty transakcyjne wyniósł nieco ponad 4,7 mln zł)" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

"Przychody grupy kapitałowej ze sprzedaży sprzętu medycznego i rozwiązań IT oraz świadczenia usług serwisowych i pomiarowych w analizowanym okresie wyniosły 57,6 mln PLN i były o 4% wyższe od przychodów I półrocza 2020 roku finansowego. Przychody ze sprzedaży sprzętu medycznego w minionym kwartale wyniosły 39,9 mln zł, wobec 38,5 mln PLN rok wcześniej" - czytamy dalej.

W I półroczu 2021 roku finansowego przychody segmentu radiofarmaceutyków grupy zwiększyły się o 15% r/r do blisko 15,1 mln zł (z wyłączeniem transakcji wewnątrzgrupowych).

"Na wzrost przychodów segmentu złożyła się wyższa sprzedaż radiofarmaceutyków podstawowych (wzrost o 16%, do rekordowych 7,3 mln zł) oraz asortymentu uzupełniającego (39% wzrost r/r). Przychody ze sprzedaży radiofarmaceutyków specjalnych w minionym półroczu wyniosły 3,6 mln zł, o 0,1 mln zł mniej niż rok wcześniej" - napisano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. r.obr. 2021/2022 wyniósł 0,77 mln zł wobec 4,49 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Synektik dostarcza rozwiązania informatyczne, nowoczesną technologię oraz pełen zakres usług i wsparcia dla placówek medycznych, w zakresie radiologii, onkologii, kardiologii i neurologii. Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w październiku 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

(ISBnews)