"Na zwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki [...] podjęta została uchwała nr 8 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty, na podstawie której ZWZ przeznaczyło kwotę 126 852 000 zł na wypłatę dywidendy, co daje 19,22 zł dywidendy na jedną akcję" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Dywidendą objęte są wszystkie akcje, tj. 6 600 000 sztuk.

ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 28 czerwca 2022 roku, zaś termin wypłaty dywidendy na 6 lipca 2022 roku.

PlayWay, który w 2016 roku zadebiutował na rynku głównym GPW, to inkubator zespołów deweloperskich, które tworzą gry komputerowe i mobilne w oparciu o pomysły własne oraz pomysły opracowane w centrali spółki.

(ISBnews)