"Wciąż mamy na rynku trudną sytuację, która nie sprzyja emisji akcji. Pomimo tego mieliśmy możliwość pozyskania większego kapitału do spółki jednak przy niższej wycenie. Na to nie było naszej zgody, zarówno z perspektywy zarządu, jak i akcjonariuszy. Mamy świadomość potencjału spółki i nie zgodziliśmy się na obniżenie ceny emisyjnej poniżej 30 zł. Ostatecznie zdecydowaliśmy się na emisję mniejszej liczby akcji, bo pozyskany kapitał przy dodatkowym rygorze kosztowym i tak wystarczy na płynną i niezagrożoną kontynuację wszystkich flagowych projektów. Inaczej mówiąc: utrzymaliśmy cenę emisyjną kosztem mniejszych wpływów do spółki" - powiedział członek zarządu Paweł Wielgus, cytowany w komunikacie.

Przy cenie emisyjnej w wysokości 30 zł w ramach właśnie zakończonej emisji, spółka pozyska ok. 4,2 mln zł. Zarząd Bioceltix przekazał, że pozyskane środki pozwolą na płynne realizowanie trzech flagowych projektów: dwóch kandydatów na leki dla psów - jednego na zwyrodnienie stawów i drugiego na atopowe zapalenie skóry oraz trzeciego kandydata na lek przeznaczony dla koni cierpiących na kulawiznę.

Reklama

"Podtrzymujemy plany realizacji kamieni milowych we wszystkich trzech prowadzonych projektach. Do końca roku spodziewamy się wstępnych wyników w badaniach klinicznych nad zwyrodnieniem stawów u psów, a także wyników z pilotażu klinicznego w atopowym zapaleniu skóry u psów oraz z fazy bezpieczeństwa w kulawiźnie u koni. Mam nadzieję, że jeśli uzyskamy dobre wyniki we wszystkich trzech projektach, to kolejne potrzeby kapitałowe będziemy mogli zaspokajać na warunkach lepszych dla spółki i jej akcjonariuszy" - dodał Wielgus.

Decyzja zarządu dotycząca mniejszej emisji przy zachowaniu wyższej ceny emisyjnej uzyskała poparcie ze strony dotychczasowych akcjonariuszy Bioceltix, którzy objęli akcje nowej emisji.

"Dużą część tej emisji pokryją dotychczasowi akcjonariusze, którzy proponowali najwyższą cenę w book buildingu. Potwierdza to, że nasi akcjonariusze dostrzegają wartość i perspektywy rozwoju naszej spółki " - powiedział członek zarządu.

Spółka podtrzymuje, że chce jak najszybciej przenieść notowania na rynek regulowany. Zarząd podkreśla, że jest zadowolony z tempa i postępów w procesie zatwierdzania prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego, zakończono w informacji.

Bioceltix jest spółką biotechnologiczną rozwijającą nowoczesne produkty lecznicze dla zwierząt towarzyszących ze szczególnym uwzględnieniem psów i koni. Firma rozwija autorską technologię wytwarzania leków biologicznych w oparciu o mezenchymalne komórki macierzyste. Spółka jest notowana na NewConnect od listopada 2021 roku.

(ISBnews)