"Produkcja miedzi płatnej wyniosła 58,1 tys. ton - spadek w relacji do czerwca 2021 wyniósł 6,9 tys. ton (-11%) i dotyczył wszystkich segmentów operacyjnych, w tym przede wszystkim kopalni Sierra Gorda (-37%), z uwagi na założony w planie produkcji spadek zawartości miedzi w rudzie w porównaniu do planów 2021 roku. Istotny wpływ na poziom produkcji Sierra Gorda miał również spadek przerobu rudy na skutek między innymi wydłużonego postoju remontowego instalacji" – tłumaczy spółka.

Spadek produkcji w KGHM International Ltd. (-23%) wynika głównie z nieujęcia w bieżącym miesiącu produkcji kopalni Franke, która została sprzedana 26 kwietnia br. - transakcja nastąpiła 26 kwietnia br." - czytamy również w komunikacie.

Reklama

Produkcja srebra płatnego wyniosła 123,4 tony, tj. o 5,8 tony (+5%) więcej niż zrealizowano w analogicznym miesiącu 2021 r.

Produkcja TPM wyniosła 15,3 tys. troz i kształtowała się na poziomie zbliżonym do poziomu odnotowanego rok wcześniej (15,6 tys. troz).

Produkcja molibdenu wyniosła 0,3 mln funtów, czyli o 0,5 mln funtów (-63%) mniej r/r.

„Istotny spadek produkcji podyktowany jest głównie planowaną eksploatacją stref wydobywczych (Sierra Gorda) o niższej zawartości tego pierwiastka w porównaniu do sytuacji w 2021 roku."- tłumaczy spółka.

W okresie styczeń-czerwiec produkcja miedzi płatnej sięgnęła 377,7 tys. ton wobec 380,7 tys. ton rok wcześniej.

"W okresie styczeń-czerwiec 2022 r. produkcja wszystkich głównych metali w Grupie Kapitałowej kształtowała się powyżej poziomu przewidzianego w budżecie oraz na poziomie wyższym bądź zbliżonym do wielkości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2021 roku" - czytamy w komunikacie.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2021 r. miała 29,8 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)