Zysk operacyjny wyniósł 80,3 mln zł wobec 44,39 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA w II kw. 2022 roku wyniosła 88,81 mln zł (wzrost o 66% r/r).

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 946,76 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 539,86 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W I poł. 2022 r. spółka miała 124,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 89,12 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 785,23 mln zł w porównaniu z 1 053,85 mln zł rok wcześniej. W całym I półroczu 2022 roku EBITDA wyniosła 157,1 mln zł i wzrosła o 33% r/r.

Wydatki inwestycyjne w II kw. wyniosły 25,1 mln zł, a w całym I półroczu 2022 roku wyniosły 48,5 mln zł (wzrost o 85% r/r), z czego 7 mln zł stanowiły wydatki odtworzeniowe, a 41,5 mln zł - rozwojowe, podała spółka.

Wolumen sprzedaży w II kw. 2022 roku wyniósł 66,5 tys. ton i był o 14% wyższy r/r. W okresie pierwszych 6 miesięcy 2022 roku wolumen sprzedaży Grupy Alumetal wyniósł 132,5 tys. ton i był wyższy o 9% r/r.

"Zadłużenie odsetkowe netto na koniec I półrocza 2022 roku wyniosło 249,3 mln zł, czyli wyraźnie więcej niż na koniec 2021 roku, kiedy to wyniosło 156,2 mln zł. Wpływ na zwiększenie długu netto, pomimo rekordowej EBITDA w analizowanym okresie, miał przede wszystkim wzrost zapotrzebowania na majątek obrotowy netto o 182,4 mln zł oraz poniesione wydatki inwestycyjne w wysokości 48,5 mln zł" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

"Wskaźnik Dług netto/EBITDA na koniec I półrocza 2022 roku wyniósł 1,0. Utrzymanie się tego wskaźnika na dobrym poziomie pomimo wzrostu zadłużenia netto było możliwe dzięki rekordowemu poziomowi EBITDA w I półroczu 2022" - czytamy również.

Alumetal wskazuje również na trudną sytuację w sektorze motoryzacyjnym - największym kliencie grupy (81,5% w strukturze przychodów w I poł. 2022 r., spadek o 1,6 pkt proc.).

"Na terenie Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii w I półroczu 2022 roku zarejestrowano w sumie 6 396 tys. nowych pojazdów (łącznie samochodów osobowych (PC) i użytkowych (CV)), co oznacza spadek o 14,9% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W II kwartale 2022 roku poziom rejestracji wyniósł 3 235 tys. samochodów osobowych i użytkowych, co oznacza 17,4% spadek rok do roku" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2022 r. wyniósł 103,42 mln zł wobec 27,66 mln zł zysku rok wcześniej. Jednostkowa EBITDA w I półroczu 2022 roku wyniosła 1185 zł/t i była 21% wyższa r/r.

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 061,6 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)