Zysk operacyjny wyniósł 223,98 mln zł wobec 101,05 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk EBITDA wyniósł odpowiednio: 234,93 mln zł wobec 114,09 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama

"EBITDA skorygowana o zdarzenia jednostkowe za II kw. bieżącego roku wyniosła 232 mln zł, a skorygowany zysk netto 167,5 mln zł, co również daje wielkości znacznie wyższe niż porównywalne w roku ubiegłym, które wyniosły odpowiednio 116,2 mln zł i 77,5 mln zł" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 032,06 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 702,41 mln zł rok wcześniej.

"Przychody grupy zwiększyły się o 329,6 mln zł i 46,9% w wyniku wzrostu cen o: (i) 800 zł do tony i 54,1% w przypadku złomów stali, (ii) 2.238 zł do tony i 78,2% w przypadku kęsów oraz (iii) 2.376 zł do tony i 71,8% w przypadku wyrobów finalnych. Silny wpływ cen został lekko wsparty poprzez wzrost sprzedaży ilościowej kęsów o 4,5 tysięcy ton i 11,3% podczas gdy przeciwny wpływ miało zmniejszenie sprzedaży: (i) złomów stali o 0,3 tysięcy ton i 0,8% oraz (ii) produktów finalnych o 33,5 tysięcy ton i 23,6%. Spadek ilości tych ostatnich był spowodowany zmniejszeniem popytu na stal w gatunkach podstawowych, który zarysował się w drugiej połowie kwartału" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Zgodnie z ogólną tendencją produkcja stali surowej (kęsów) przez Cognor Holding zmniejszyła się w II kw. br., lecz w sposób umiarkowany, mianowicie o 3%, podano także.

"Natomiast łączna sprzedaż: złomów stali, półwyrobów (kęsów) i produktów finalnych zanotowała bardziej znaczący spadek - o 13,1%. Mimo tego nasze przychody urosły aż o 46,9% na gruncie silnej zwyżki cen złomów, kęsów oraz produktów finalnych" - podkreślił zarząd.

"Środowisko wysokich i rosnących cen było dla nas w ostatnich miesiącach wyjątkowo sprzyjające. Efekt FIFO jest zauważalny, ale wsparcie zapewniło nam głównie dalsze poszerzenie się spreadów przerobowych dla kęsów o 1 413 zł do tony, a dla wyrobów finalnych aż o 1 531 zł do tony. Skutkowało to silną poprawą rentowności i to mimo niekorzystnego względem hut wielkopiecowych kosztu wsadu. Nasza marża EBITDA poprawiła się z 16,2% do 22,8%, marża zysku netto zaś z 11,2 do 18,4" - skomentował dyrektor finansowy i członek zarządu Cognor Holding Krzysztof Zoła, cytowany w komunikacie.

W I poł. 2022 r. spółka miała 328,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 117,47 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 994,09 mln zł w porównaniu z 1 277,36 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2022 r. wyniósł 328,44 mln zł wobec 122,79 mln zł zysku rok wcześniej.

Cognor Holding powstał w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 811 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)