Zysk operacyjny wyniósł 19,07 mln zł wobec 13,34 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 28,09 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 21,25 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"W I półroczu 2022 r. spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży 'Green Hell' w wysokości 28,1 mln zł wobec 21,2 mln zł w I półroczu 2021 r. (wzrost o 32% r/r). Wysoki poziom przychodów ze sprzedaży w raportowanym okresie został osiągnięty dzięki bardzo dobrej sprzedaży gry 'Green Hell' na wszystkich platformach sprzętowych, w tym sprzedaży 'Green Hell VR' w wersjach na platformy wirtualnej rzeczywistości, za których wydanie i dystrybucję odpowiada Incuvo S.A." - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Spółka podała, że 41% przychodów netto ze sprzedaży zostało wygenerowanych na platformie PC/Steam, z kolei sprzedaż na konsolach Sony PlayStation i Microsoft Xbox stanowiła 37% przychodów. Pozostałe 22% stanowią przede wszystkim tantiemy od podmiotów, którym Spółka udzieliła licencji na portowanie i dystrybucję "Green Hell" na Nintendo Switch oraz platformy wirtualnej rzeczywistości.

W raportowanym okresie spółka wypracowała 19,1 mln zł zysku z działalności operacyjnej (wzrost o 43% r/r) i 19,5 mln zł EBITDA (wzrost o 34% r/r). Pozwoliło to osiągnąć rentowność EBIT na poziomie 68% i 69% rentowności EBITDA. Zysk netto w raportowanym okresie wzrósł o 54% r/r do poziomu 18,6 mln zł, a marża netto wyniosła 66% (wzrost o 9 pkt. proc. r/r), podano także.

"Koszty działalności operacyjnej w I półroczu 2022 r. wyniosły 8,9 mln zł. Największe pozycje stanowiły wynagrodzenia (w kwocie 5 mln zł), w ramach których ujęto 3,3 mln zł kosztów związanych z realizacją Programu Motywacyjnego na lata 2020-2022, oraz usługi obce (w kwocie 2,9 mln zł), która to pozycja obejmowała m.in. koszty produkcji dodatków 'Spirits of Amazonia 3' oraz 'Animal Husbandry' na PC. Amortyzacja w raportowanym okresie wyniosła 0,4 mln zł" - czytamy również.

Spółka podkreśla, że utrzymuje wysoką zdolność do generowania gotówki. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w I półroczu 2022 r. wyniosły 18,1 mln zł, co oznacza wzrost o 50% r/r. Na przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej w I półroczu 2022 r. składał się zysk netto w wysokości 18,6 mln zł oraz korekty w wysokości -0,5 mln zł.

"Łączne nakłady na prace rozwojowe związane z produkcją gier w I półroczu 2022 r. wyniosły 3,5 mln zł, z czego 2,4 mln zł zostało wykazane w bilansie, a kolejne 1,1 mln zł zostało wykazane w rachunku wyników jako bieżące koszty produkcji gier" - czytamy w sprawozdaniu.

Creepy Jar jest producentem gier komputerowych, specjalizującym się w gatunku premium indie survival. Menedżerowie spółki mają doświadczenie z Techland. W kwietniu 2021 r. przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect, na którym była notowana od sierpnia 2018 r.

(ISBnews)