Zysk operacyjny wyniósł 25,45 mln zł wobec 23,09 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 33,04 mln zł wobec 30,09 mln zł rok wcześniej.

Jednostkowe przychody ze sprzedaży sięgnęły 82,77 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 74,73 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"W okresie trzech kwartałów 2022 roku przychody operacyjne wynosiły 237 896 tys. zł i były o 9,4% wyższe niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Wzrost przychodów wynika z poprawy sprzedaży produktów własnych Asseco Business Solutions zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Koszty działalności operacyjne (bez COGS) wzrosły w tym samym czasie o 14,8%, natomiast wartość odsprzedanych towarów i usług obcych (COGS) spadła o 23,6% co miało wpływ na wzrost rentowności EBIT. [...] Zysk netto spółki Asseco Business Solutions wypracowany w trzech kwartałach 2022 roku wynosi 56 114 tys. zł wobec 51 711 tys. zł zysku wypracowanego w okresie porównywalnym (wzrost o 8,5%)" - czytamy w raporcie.

Marża zysku EBITDA po trzech kwartałach wynosiła 37,6% i spadła o 0,9 pkt proc. r/r. Marża zysku netto po trzecim kwartale 2022 roku wynosiła 23,6% i spadła o 0,2 pkt proc. r/r, podano również.

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 56,11 mln zł jednostkowego zysku netto w porównaniu z 51,71 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 237,9 mln zł w porównaniu z 217,53 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 89,44 mln zł wobec 83,71 mln zł rok wcześniej.

W ramach grupy kapitałowej Asseco, Asseco Business Solutions stanowi centrum kompetencyjne odpowiedzialne za systemy ERP, oprogramowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz mobilne systemy wspomagające zarządzanie. Przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 282 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)