EBITDA przed korektą wyniosła 61 mln zł wobec 11 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"Cały czas zmagamy się z niepewnością związaną z cenami surowców i logistyką, jednak nasze wyniki finansowe osiągnięte w III kwartale 2022 r. udowodniły, że wdrożone po wybuchu wojny rozwiązania biznesowe i organizacyjne, a także nawiązane nowe kontakty handlowe, skutecznie utrzymały grupę na ścieżce wzrostu i zapewniły wypracowanie rekordowych wyników finansowych. Jednym z kluczowych działań, będących odpowiedzią na wyzwania logistyczne, które pojawiły się po wybuchu wojny w Ukrainie, było nabycie nowych cystern kolejowych o łącznej pojemności ponad 8 tys. m3 przeznaczonych do przewozu oleju napędowego i benzyn. Zakupione wagony stanowić będą istotne uzupełnienie bazy logistycznej Grupy Unimot i będą w pierwszej kolejności wykorzystywane przez grupę, a także - w miarę możliwości - będą udostępniane podmiotom zewnętrznym. Rozwój własnych zasobów kolejowych pozwoli nam na podniesienie efektywności obrotu paliwami płynnymi" - skomentował prezes Adam Sikorski.

Główny wpływ na skonsolidowaną EBITDA skorygowaną w III kw. 2021 r. miały poniższe czynniki:

- trwająca wojna w Ukrainie i w konsekwencji duża niepewność na rynkach globalnych oraz skutki wprowadzanych sankcji na Białoruś i Rosję,

- wzrost wolumenu sprzedaży oleju napędowego, benzyn i biopaliw o 21% r/r do poziomu 492 tys. m3 oraz gazu LPG o 30% do 68 tys. ton w efekcie wzmożonego popytu na rynku krajowym oraz ze strony klientów ukraińskich,

- sprzedaż części zapasu obowiązkowego będąca konsekwencją zmian organizacyjnych, o których Sspółka informowała w raporcie bieżącym nr 39/2022 z 1 sierpnia 2022 r., przyczyniła się do wypracowania 23 mln zł EBITDA skorygowanej,

- wyzwania logistyczne ograniczające możliwości wykorzystania szans rynkowych, wymieniono.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W 2020 r. spółka weszła na rynek fotowoltaiki z marką Avia Solar. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 8,21 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2021 r.

(ISBnews)