Reklama

"Portfel zamówień budowlanych Grupy Trakcja na dzień 30 września 2022 roku wyniósł 2 356 mln zł (z wyłączeniem części przychodów przypadającej na konsorcjantów). W okresie trzech kwartałów 2022 roku spółki z Grupy Trakcja podpisały kontrakty budowlane o łącznej wartości 726 mln zł (z wyłączeniem części przychodów przypadającej na konsorcjantów), z czego 451 mln zł stanowią umowy podpisane w okresie trzeciego kwartału 2022 roku. Dążąc do maksymalnego wykorzystania potencjału produkcyjnego Grupa Trakcja bierze udział w nowych przetargach" - czytamy w raporcie kwartalnym.

Portfel zamówień Jednostki dominującej na dzień 30 września 2022 roku wynosił 1 309 mln zł (z wyłączeniem części przychodów przypadającą na konsorcjantów).

"W okresie 9 miesięcy 2022 roku Trakcja S.A. podpisała kontrakty budowlane o łącznej wartości 70 mln zł (z wyłączeniem wartości robót przypadających na konsorcjantów). W okresie porównywalnym portfel zamówień Jednostki dominującej na dzień 30 września 2021 roku wynosił 2 115 mln zł (z wyłączeniem części przychodów przypadającą na konsorcjantów), zaś wartość podpisanych umów w okresie trzech kwartałów 2021 roku to 765 mln zł. Spadek ten wynika z mniejszej ilości ogłoszonych przetargów oraz z braku ich rozstrzygnięć przez głównych zamawiających" - czytamy dalej.

Z uwagi na dużą konkurencję na rynku, niewielką ilość ogłaszanych przetargów w zakresie budownictwa kolejowego, które stanowi główną przewagę konkurencyjną Trakcji, jednostka dominująca analizuje ryzyko kontynuacji działalności w tym zakresie, wskazano także.

Trakcja jest spółką działającą w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce i za granicą. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 424,84 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)