Zysk operacyjny wyniósł 18,26 mln zł wobec 40,65 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 85,28 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 188,63 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 72,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 64,23 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 411,99 mln zł w porównaniu z 263,92 mln zł rok wcześniej.

W okresie 9 miesięcy 2022 r. grupa rozpoznała 395,3 mln zł przychodów ze sprzedaży mieszkań, lokali użytkowych oraz lokali inwestycyjnych. Marża brutto na sprzedaży lokali przekazanych nabywcom wyniosła 23,6%.

"Na dzień 30 września 2022 r. grupa kapitałowa posiadała 728 lokali mieszkalnych i usługowych, dla których do końca trzeciego kwartału br. zostały zawarte umowy sprzedaży (warunkowe, rezerwacyjne), ale nie doszło do przekazania lokali nabywcom. Wartość zawartych umów netto to 475,8 mln zł (wartość umów sprzedaży lokali w inwestycjach ukończonych wyniosła 163,4 mln zł)" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Na dzień sporządzenia raportu, portfel projektów magazynowych Grupy Marvipol Development tworzy 6 projektów (w budowie, w przygotowaniu oraz oddanych do użytkowania) z 261 tys. m 2 łącznej powierzchni wynajmowalnej brutto (GLA), zlokalizowanych w Warszawie, oraz w rejonach Katowic, Łodzi, Poznania i Wrocławia.

"W okresie 9 miesięcy 2022 r. grupa kapitałowa zwiększyła zaangażowanie w projekty magazynowe z 153,6 mln zł (na dzień 31.12.2021 r.) do 211,9 mln zł (na dzień 30.09.2022 r.). Na dzień sporządzenia sprawozdania zaangażowanie grupy w projekty magazynowe wyniosło 206,7 mln zł" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2022 r. wyniósł 70,75 mln zł wobec 38,77 mln zł zysku rok wcześniej.

Marvipol Development jest jednym z polskich deweloperów. Spółka prowadzi działalność - za pośrednictwem spółek celowych - w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego oraz magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, a następnie sprzedając skomercjalizowane projekty. Spółka - w następstwie podziału Marvipol S.A. - z dniem 1 grudnia 2017 r. przejęła działalność deweloperską prowadzoną przez Marvipol S.A. od 1996 r.

(ISBnews)