Zysk operacyjny wyniósł 51,07 mln zł wobec 47,13 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 76,75 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 66,96 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 111,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 93,96 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 200,34 mln zł w porównaniu z 160,09 mln zł rok wcześniej.

Zysk EBITDA w I-III kw. br. wyniósł 140,03 mln zł wobec 109,52 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2022 r. wyniósł 100,63 mln zł wobec 96,99 mln zł zysku rok wcześniej.

PlayWay, który w 2016 roku zadebiutował na rynku głównym GPW, to inkubator zespołów deweloperskich, które tworzą gry komputerowe i mobilne w oparciu o pomysły własne oraz pomysły opracowane w centrali spółki.

(ISBnews)