Zysk operacyjny wyniósł 2,61 mln zł wobec 3,39 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 26,76 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 24,7 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 15,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 7,94 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 73,33 mln zł w porównaniu z 41,24 mln zł rok wcześniej.

"Zysk netto i EBITDA grupy za trzy kwartały i po oczyszczeniu z wpływu MSSF16 wyniosły odpowiednio 15,95 mln zł oraz 20,03 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Na wyniki finansowe trzech kwartałów 2022 r. grupy Sfinks Polska znaczący dodatni wpływ, wynoszący łącznie 26,3 mln zł, miało uprawomocnienie się decyzji sądu dotyczącej uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, które miało miejsce w drugim kwartale br., wskazała też spółka.

"W trzecim kwartale 2022 r. widać odbicie sprzedaży gastronomicznej, która wyniosła 46,22 mln zł wobec 42,77 mln zł przed rokiem. Zdecydowana większość tej sprzedaży to zasługa restauracji SPHINX, które generują 93% przychodów sieci. Na sprzedaż pod tym szyldem, ale i w innych lokalach naszych marek, rosnący wpływ ma rozwijany przez nas program lojalnościowy i jednocześnie aplikacja mobilna Aperitif, z której coraz częściej korzystają nasi goście. W minionych miesiącach przybyło nam kolejnych 20 tysięcy użytkowników, a ich łączna liczba przekracza już 450 tysięcy osób" - powiedział prezes Sfinks Polska Sylwester Cacek, cytowany w komunikacie.

Spółka szacuje, że w III kw. 2022 r. około 19% sprzedaży gastronomicznej to zamówienia złożone z wykorzystaniem programu lojalnościowego Sfinksa - Aperitif, podano także. Przychody ze sprzedaży dań w dostawie po trzech kwartałach 2022 r. stanowiły blisko 7% przychodów gastronomicznych. Jednocześnie Sfinks rozwija ofertę dań gotowych, które trafiają do sprzedaży w sieci sklepów detalicznych oraz maszynach vendingowych, podał Sfinks.

Na koniec III kw. 2022 r. 69% restauracji sieci Sfinks Polska działało w modelu franczyzowym. W tym okresie przychody grupy z tytułu opłat franczyzowych wyniosły 19,22 mln zł i było to ok. dwukrotnie więcej niż przed rokiem, podano także.

Na koniec III kw. br. działało ich 120 restauracji stacjonarnych, w tym 73 lokale SPHINX, 39 Piwiarni, 6 restauracji Chłopskie Jadło (w tym Lepione & Pieczone by Chłopskie Jadło) oraz dwa otwarte w tym roku lokale pod marką The Burgers, która powstała jako koncept wirtualny. Obecnie spółka testuje ją w modelu stacjonarnym i franczyzowym.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2022 r. wyniósł 11,76 mln zł wobec 8,32 mln zł straty rok wcześniej.

Pod względem wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji Sfinks jest największą w Polsce siecią typu casual dining. Sfinks Polska jest jednocześnie trzecią pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews)