MOL odnotował 1 074 mln USD oczyszczonego wyniku CCS EBITDA w IV kw. 2022 r. wobec 889 mln USD rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Skonsolidowana strata netto przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła 106 mln USD w IV kw. 2022 r., zysk operacyjny wyniósł 529 mln USD, a skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6 498 mln USD w IV kw. 2022 r.

"Ubiegły rok był prawdziwym sprawdzianem dla naszej branży pod niemal każdym względem. Z dumą mogę powiedzieć, że MOL był w stanie z sukcesem sprostać niezliczonym wyzwaniom, spisując się znakomicie zarówno pod kątem operacyjnym, jak i czysto finansowym. Wojna w Ukrainie i jej wpływ na bezpieczeństwo dostaw, nieprzewidywalne otoczenie rynkowe oraz nowe regulacje postawiły przed MOL bezprecedensowe wyzwania. Nasz utalentowany zespół świetnie dał sobie radę w tej permanentnej sytuacji kryzysowej. Solidny wynik EBITDA w 2022 r. - nawet w obliczu ekstremalnych obciążeń podatkowych, ograniczania cen i szeregu dodatkowych regulacji, umożliwia kontynuowanie naszej transformacji, której założenia zostały określone w strategii Shape Tomorrow 2030+. Zgodnie z tymi założeniami poczyniliśmy pierwsze inwestycje w produkcję zielonego wodoru i zaznaczyliśmy swoją obecność w sektorze gospodarowania odpadami, co stanowi ważny krok w strategicznie istotnym dla nas kierunku gospodarki cyrkularnej. Jest dla nas jasne, że rok 2023 nie będzie wcale łatwiejszy, ale jestem przekonany, że odporność biznesu MOL, której już nie raz dowiedliśmy, pomoże nam pewnie przejść przez niepewne czasy" - skomentował prezes i CEO Grupy MOL Zsolt Hernádi, cytowany w komunikacie.

W segmencie wydobywczym (upstream) wynik EBITDA w ostatnim kwartale ub.r. wzrósł o 8% r/r, notując 492 mln USD, a za cały 2022 r. przyniósł 2,21 mld USD, czyli 47% całego wyniku grupy. Znakomity wynik w tym segmencie grupa zawdzięcza m.in. stałym, wysokim cenom ropy i gazu oraz stabilnej działalności biznesów MOL w poszczególnych krajach. W wynikach za czwarty kwartał widać jednak znaczący negatywny wpływ regulacji cen surowców w Chorwacji czy wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków na Węgrzech. Dzienna produkcja przekroczyła zakładany w prognozie poziom, sięgając 92 tys. boe (baryłki ekwiwalentu ropy naftowej). Segment Upstream odpowiadał za blisko 60% wolnych przepływów pieniężnych grupy w 2022 r., przynosząc 1,84 mld USD. Koszty operacyjne pozostały na poziomie zbliżonym do 5,5 USD/bbl w całym 2022 r., pomimo silnej presji kosztowej w całym łańcuchu wartości, podkreślono.

Wynik EBITDA segmentu rafineryjno-petrochemicznego (downstream) w IV kwartale uległ nieznacznej poprawie w ujęciu rocznym, do 384 mln USD. Działalność rafineryjna zrekompensowała ujemny wynik z działalności petrochemicznej w ostatnim kwartale oraz opóźnione wznowienie produkcji w rafinerii Danube, po jej planowanym wstrzymaniu w listopadzie 2022 r. Popyt na paliwa silnikowe na Węgrzech i Słowacji spadł o 4%, a rynek węgierski został dodatkowo dotknięty problemami z podażą, do jakich doszło w wyniku urzędowej regulacji cen. W całym 2022 r. EBITDA w tym obszarze biznesu osiągnęła poziom 2,24 mld USD, dzięki dobrym ogólnym wynikom działalności rafineryjnej. Z sukcesem ukończono testy ropy Arab Light w rafinerii Slovnaft, gdzie zakończyły się przygotowania do zwiększenia udziału surowca spoza Rosji, zgodnie z obowiązującymi od 5 lutego 2023 r. regulacjami, wynika z materiału.

Reklama

Wynik EBITDA segmentu detalicznego (usług konsumenckich) zanotował w ub.r. wyraźny spadek w porównaniu z rokiem 2021, do poziomu 320 mln USD. Wpłynęły na to regulowane urzędowo ceny paliw na kilku rynkach w kluczowym dla grupy regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W ostatnim kwartale roku utrzymała się presja na wynik segmentu detalicznego, który wypracował 89 mln USD EBITDA - o 23% mniej niż rok wcześniej, nawet pomimo zniesienia regulowanych cen paliw na Węgrzech w pierwszym tygodniu grudnia. Większa sprzedaż, wyższe marże pozapaliwowe oraz uwzględnienie nabytych aktywów Grupy Lotos w Polsce, pozwoliły częściowo zrównoważyć wpływ negatywnych czynników. W czwartym kwartale MOL sfinalizował transakcję nabycia 417 stacji paliw w Polsce, rozbudowując portfolio detaliczne grupy. W tym samym czasie, liczba stacji, na których działa koncept gastronomiczny Fresh Corner wzrosła do 1 179 (+49 punktów w porównaniu z poprzednim kwartałem).

Segment przesyłu (gas midstream) wypracował EBITDA na poziomie 163 mln USD w całym 2022 r., co oznacza wzrost o 20% w stosunku do 2021 r. Wpłynęło na to zwiększenie popytu na przesył transgraniczny, ciągłe zapełnienie magazynów i wyższe wolumeny przesyłu krajowego. W IV kwartale wynik EBITDA wzrósł o 79% w ujęciu rocznym, osiągając poziom 61 mln USD, pomimo wymagających warunków rynkowych w trakcie całego roku. Wolumeny przesyłu krajowego spadły o 30% w ostatnim kwartale w związku z malejącym zużyciem gazu przez węgierskie gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa, podano również.

W całym 2022 r. oczyszczona CCS EBITDA wyniosła 4,7 mld USD wobec 3,53 mld USD rok wcześniej.

Skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 1 662 mln USD w 2022 r., zysk operacyjny wyniósł 3 337 mln USD, a skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 26 331 mln USD w 2022 r.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie. Miał 23,11 mld USD skonsolidowanych przychodów w 2022 r.

(ISBnews)