Wasko odnotowało 2,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2022 r. wobec 10,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 4,41 mln zł wobec 13,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 166,2 mln zł w IV kw. 2022 r. wobec 171,74 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"W IV kwartale 2022 roku grupa kapitałowa Wasko S.A. wypracowała zysk brutto na sprzedaży wynoszący 19,9 mln zł oraz dodatni wynik na sprzedaży wynoszący 5,5 mln zł. Na wynik na działalności operacyjnej ujemnie wpłynęła strata osiągnięta w sektorze medycznym o wartości 4,8 mln, aktualizacje wycen kontraktów - 2,5 mln oraz dokonane odpisy na aktywa - o wartości 1 mln. Zysk brutto wyniósł 4 mln zł, a wynik netto 2,3 mln zł. Poziom przychodów wyniósł 166,2 mln zł, co oznacza utrzymanie poziomu sprzedaży na wysokim i porównywalnym poziomie jak w analogicznym okresie roku ubiegłego. Pomimo trudnych okoliczności związanych z konfliktem zbrojnym w Ukrainie w IV kwartale 2022 roku grupa osiągnęła dodatni wyniku na każdym poziomie agregacji" - czytamy w raporcie.

W I-IV kw. 2022 r. spółka miała 7,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 16,18 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 555,04 mln zł w porównaniu z 502,21 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 17,14 mln zł wobec 18,68 mln zł zysku rok wcześniej.

Wasko - spółka z branży IT - świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na GPW w 2001 r.

(ISBnews)