Akcjonariusze Esotiq & Henderson upoważnili podczas walnego zgromadzenia zarząd do nabycia łącznie nie więcej niż 446 700 akcji własnych, co stanowi nie więcej niż 20% kapitału zakładowego, za kwotę 20 mln zł, podała spółka. Cena w buy-backu nie może być wyższa niż 150 zł i niższa niż 0,1 zł za walor.

"Nabyte przez spółkę akcje własne będą mogły zostać przeznaczone do:

1) zaoferowania akcji własnych spółki do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat,

2) realizacji programu opcji menedżerskich,

3) umorzenia akcji własnych spółki i obniżenia kapitału zakładowego spółki,

Reklama

4) dalszej odsprzedaży akcji własnych spółki,

5) wydania akcji własnych spółki w zamian za akcje spółki przejmowanej lub w zamian za udziały spółki przejmowanej,

6) ustanowienia zastawu na akcjach własnych spółki na zabezpieczenie zobowiązań zaciągniętych przez spółkę" - czytamy w uchwałach nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

Upoważnienie zarządu do nabywania akcji własnych obejmuje okres od dnia walnego zgromadzenia tj. 27 lutego 2023 r. do 31 grudnia 2027 r., nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji, podano także.

Esotiq & Henderson to przedsiębiorstwo zajmujące się projektowaniem, produkcją i sprzedażą produktów odzieżowych i kosmetycznych. W lipcu 2015 r. spółka przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect, na którym była notowana od czerwca 2011 r.

(ISBnews)